Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

O Zespole Szkół

W skład Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu wchodzą następujące szkoły:

Technikum - szkoła kształcąca w zawodach:

  • technik ekonomista,
  • technik hotelarstwa,
  • technik informatyk,
  • technik logistyk,
  • technik pojazdów samochodowych

II Liceum Ogólnokształcące - klasa ogólnokształcąca

Szkoła Branżowa I Stopnia
- klasy wielozawodowe trzyletnie

 

Artykuły