Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Deklaracje maturalne

MATURA 2023

Uczniowie przystępujący w roku szkolnym 2022/23
do egzaminu maturalnego
składają wstępną deklarację maturalną
do dnia 30 września 2022r. a ostateczną do 7 lutego 2023r.

TEGOROCZNI MATURZYŚCI

Zdający wypełniają i składają deklarację elektroniczną (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub profilu zaufanego.

Zapoznaj się z instrukcją składania i przyjmowania e-deklaracji na str. 1-9
(Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).

  • Podczas wypełniania e-deklaracji postępujemy zgodnie z instrukcją.
  • Uczniowie korzystający z dostosowań oceniania muszą wcześniej przygotować skany dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia (opinia poradni p-p)
  • Po wypełnieniu deklaracji należy wydrukować potwierdzenie, podpisać (instrukcja str. 9) i dostarczyć do szkoły (p.A.Iskrzycka)

 

Deklaracje w postaci elektronicznej będą mieć status „Złożona” do czasu przyjęcia e-deklaracji przez dyrektora szkoły w systemie SIOEO. Deklaracje ze statusem „Złożona” zdający mogą samodzielnie edytować. Po przyjęciu e-deklaracji przez dyrektora szkoły, dane zostaną zapisane w SIOEO i e-deklaracja zmieni status na „Przyjęta”. Deklaracje ze statusem „Przyjęta” może edytować już tylko dyrektor szkoły w SIOEO.


UWAGA ABSOLWENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU MATURALNEGO

  • Absolwenci składają deklaracje w formie papierowej:
    • pobierz właściwy plik deklaracji ze strony OKE we Wrocławiu,
    • wypełnij czytelnie drukowanymi literami,
    • podpisz własnoręcznie i dostarcz do szkoły do 7 lutego 2023r.

Organizacja egzaminu i opieka merytoryczna: p. wicedyrektor Alina Iskrzycka

Koordynacja techniczna: Małgorzata Kryszkiewicz (m.kryszkiewicz @ zsmilicz.eu)