Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Zawody i kwalifikacje

Poniżej w pliku wykaz zawodów i kwalifikacji wyodrębnionych w tych zawodach
(Podstawa programowa kształcenia w zawodach z 2019 r.)