Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Statuty szkół

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Powinien być powszechnie dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców, a także pracowników szkoły.