Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Rada Rodziców

Wysokość składek w roku szkolnym 2023/24 wynosi:

 • dla uczniów klas liceum i technikum - 40zł
 • dla uczniów klas szkoły branżowej - 30 zł

Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
ul. Trzebnicka 4, 56-300 Milicz

60 95820000 2000 0000 0156 0001


 SZANOWNI RODZICE

Pieniądze na Radę Rodziców, które wpłacają Wasze dzieci wydatkowane są na następujące cele:

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników i biletu na dojazd do szkoły,
 • dofinansowanie konkursów zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym (studniówka i wycieczki),
 • zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec roku oraz nagroda dla absolwenta roku,
 • finansowanie utrzymania ksera dla uczniów w postaci konserwacji, naprawy, zakupu papieru na sprawdziany dla nauczycieli,
 • opłacanie delegacji uczniowskich,
 • wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • wydatki związane z prowadzeniem kroniki szkolnej,
 • wspieranie akcji charytatywnych i narodowych tj. Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, Pamięć o Żołnierzach Wyklętych, Dzień Zmarłych oraz dni pamięci o rocznicach narodowych (zakup kwiatów i zniczy)
 • inne wydatki uznane przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.