Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Deklaracja

Deklaracja dla ucznia lub absolwenta szkoły przystępującego do egzaminu zawodowego.
Do każdego egzaminu należy wypełnić odrębną deklarację