Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Grono pedagogiczne

Dyrektor

mgr Ryszard Lech

Wicedyrektorzy
mgr Alina Iskrzycka
mgr Marzena Łakiewicz

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Artur Stolarek

Pedagog szkolny
mgr Katarzyna Lempach-Kowaluk
mgr Jolanta Łucka-Szymków
mgr Małgorzata Mierzyńska

Psycholog szkolny
mgr Roksana Drenda

Nauczyciele katecheci
mgr Elżbieta Kamińska

mgr Adriana Łukaszyk
ks. Michał Wachowiak

Nauczyciele języka polskiego
mgr Barbara Barszczewska
mgr Kamila Bień
mgr Joanna Górniak
mgr Ryszard Lech
mgr Dorota Milian

Nauczyciele języka angielskiego
mgr Agnieszka Bąk-Smyrnów
Anna Delewska
mgr Monika Góźdź
mgr Katarzyna Głodek
mgr Marzena Łakiewicz
mgr Iwona Mocydlarz
mgr Robert Piech
mgr Katarzyna Szyszka

Nauczyciele języka niemieckiego
mgr Anna Horała
dr Agnieszka Ochowicz
mgr Iga Sobczak
mgr Barbara Sofińska-Bałabuch
mgr Małgorzata Wolszczak

Nauczyciele historii
mgr Marcin Chytry
mgr Ilona Crząstowska-Dżugaj
mgr Łukasz Grzesiak
mgr Anna Horała
mgr Małgorzata Matuszak

Nauczyciele matematyki
mgr inż. Tomasz Bryjak
mgr inż. Paulina Jasińska

mgr Józef Milian
mgr  inż. Ilona Plewka
dr Grzegorz Połubek
mgr Anna Wołoszyn-Skobel

Nauczyciele fizyki
dr Grzegorz Połubek
mgr Sławomir Strzelecki

Nauczyciel chemii
mgr Dorota Piskozub
mgr Iwona Wichrzycka-Przybyś

Nauczyciele biologii
mgr inż. Agnieszka Ochowicz

Nauczyciel geografii
mgr Marta Apanel-Wąsowska
mgr Sylwia Karbowska-Kowalczyk
mgr Radosław Szymanowski

Nauczyciel plastyki
mgr Katarzyna Szydłowska

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Jan Kołodziej

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Szymon Iwanicki
mgr Ireneusz Kaliciński
mgr Mariusz Kamiński
mgr Edyta Kryszkiewicz
mgr Łukasz Lombarski
mgr Artur Stolarek
mgr Bartłomiej Szmigiel

Nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr Tadeusz Adamik

Nauczyciele informatyki
i informatycznych przedmiotów zawodowych

mgr Dariusz Besz
inż. Jakub Dajczman
inż. Krzysztof Gil
mgr inż. Paulina Jasińska

mgr Małgorzata Kryszkiewicz
mgr inż. Krzysztof Mulik
inż. Wojciech Stankiewicz

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości
i ekonomiczno-prawno-handlowych przedmiotów zawodowych
mgr inż. Dariusz Budnik
mgr Krystyna Dutkowiak
mgr Mariusz Grabowski
mgr Alina Iskrzycka
mgr Adriana Nestoruk

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik hotelarz

mgr Edyta Kryszkiewicz
mgr Justyna Markocka
mgr Sylwia Mikrut
mgr inż. Agnieszka Ochowicz

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik logistyk

mgr Magdalena Iwanicka
mgr Barbara Nowicka
mgr  Katarzyna Płóciennik

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik pojazdów samochodowych

mgr Ryszard Forster
mgr Jan Kołodziej
Dariusz Nowicki
Edmund Wojtera

Nauczyciele bibliotekarze
mgr Anna Horała
mgr Małgorzata Kryszkiewicz

Wychowawcy w świetlicy
mgr Radosław Horbik
mgr Jan Kołodziej
Anita Broda