Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Harmonogram egzaminu

Harmonogram Egzaminów Zawodowych -
sesja
czerwiec-2024

Formuła 2019  -  uczniowie klas trzecich  technikum i branżowej szkoły I stopnia.

*Na egzamin zawodowy zgłaszamy się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, obowiązkowo 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu części pisemnej i części praktycznej. Zdający obowiązkowo posiada długopis z czarnym tuszem i przybory określone w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sesja czerwiec 2024 r. Szczegółowy wykaz zdających w salach egzaminacyjnych wywieszony zostanie 16 maja 2024 na  tablicy informacyjnej obok sekretariatu szkoły.

*T-uczniowie klas technikum, B-uczniowie branżowej szkoły I stopnia

  • Część pisemna egzaminu zawodowego
    - forma elektroniczna  :  04-05.06.2024

Termin/czas egzaminu

Sala egzaminu

Kwalifikacja/szkoła/zawód

04.06.2024

godz. 8.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

Gabinet nr 55

MOT.05 TS

SPL. 01   TL

 

04.06.2024

godz. 8.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

Gabinet nr 58

HGT.03  TH

MOT.05 TS

 

04.06.2024

godz. 10.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

 Gabinet nr 58

 

INF.02  TI

SPL.04  TL

 

04.06.2024

godz. 10.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

Gabinet nr 55

EKA .04 TE

SPL.01   TL

EE.08    TI /forma arkusz papierowy/

04.06.2024

godz. 12.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

Gabinet nr 58

INF.02  TI

04.06.2024

godz. 12.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                 

Gabinet nr 55

EKA.04 TE

INF.03 TI             

04.06.2024

godz. 14.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                 

Gabinet nr 55

ELE.01    B elektromechanik

ELM.02  B elektronik

HAN.01  B sprzedawca

HGT.02  B kucharz

MOT.05 B mechanik poj.sam.

ROL.04   B rolnik

SPC.01   B cukiernik

04.06. 2024

godz. 14.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

  Gabinet nr 58

DRM.05 B  tapicer

HAN.01 B  sprzedawca

HGT.02  B  kucharz

MOT.05 B mechanik poj.sam.

ROL.04   B rolnik

SPC.03   B piekarz

05.06. 2024

godz. 9.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

   Gabinet nr 55

MEC.08  B ślusarz

SPC.01    B cukiernik

 

  • Część praktyczna egzaminu zawodowego : 03-17.06.2024

03.06.2024

godz.9.00/ etap praktyczny 150 minut D        

mała sala gimnastyczna

HGT.03 TH

03.06.2024

godz.9.00/etap praktyczny 120  minut D      

duża sala gimnastyczna

 

SPL.01   TL  

MOT.06 TS      

10.06.2024

etap praktyczny 150 minut W

Wrocław  ZS nr 2 ul.Borowska 105

sala 10W

MOT.05 TS/B             

godz.8.00, 12.30, 17.00/ B

 

11.06.2024

etap praktyczny 150minut W

Wrocław  ZS nr 2 ul.Borowska 105

sala 10W

MOT.05   B         

godz.8.00

11.06.2024

/etap praktyczny 150 min/   W            

gabinet nr 7

HAN.01  B- sprzedawca  godz.8.00,12.30,17.00

12.06.2024

/etap praktyczny 150 min/   W            

gabinet nr 7

HAN.01  B-sprzedawca  godz.8.00,12.30

 

17.06.2024

etap praktyczny 150 min

Piekarnia Milicka Paterek            

sala produkcyjna

SPC.03  B-piekarz

 godz.12.30

10.06.2024

godz. 8.00 / etap praktyczny 180 min/    D/K           

Gabinet nr 55

 

EKA.04    TE       

 

12.06.2024

godz.8.00,12.30,17.00/etap praktyczny 150 min/  W         

Gabinet nr 68

 

 

INF.02     TI         

 

 

 

13.06.2024

godz.8.00,12.30,17.00/etap praktyczny 150 min/  W         

Gabinet nr 68

INF.02    TI

14.06.2024

Godz.8.00/etap praktyczny 150 min/ W

Gabinet nr 68

INF.02   TI

04.06.2024

godz.8.00,/etap praktyczny 120 min/Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939, Namysłów 46-100, ul Puławskiego 10

W03

MEC.08 B- ślusarz

07.06.2024

godz.12.00/etap praktyczny 120  min

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego Międzybórz 56-513 ul. Wrocławska 2

Pracownia żywienia

HGT.02 B- kucharz

11.06.2024

godz.12.30/etap praktyczny 150 min

Powiatowe Centrum Kształcenia w Oleśnicy ,56-400 ul Wojska Polskiego 67

  

Sala  nr 12

DRM.05 B-tapicer

5.06.2024

godz.12.30/etap praktyczny 180 min Centrum Kształcenia w Zawodowego we Wrocławiu 53-611, ul. Strzegomska 49a

 

Sala 202 budynek A

ELE.01 B-elektromechanik

10.06.2024

godz.8.00 Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

ul . J. Dawida nr 5/obecność obowiązkowa  godz.7.00

Sala nr 03

 

SPC.01 B-cukiernik

 

11.06.2024 godz.8.00,12.30/etap praktyczny  180 minut Technikum NR 4 Politechniczne w  Świdnicy ,58-100 ul .Wałbrzyska 35

Sala nr 003

ELM.02 B-elektronik

17.06.2024 godz.12.30/etap praktyczny  120 minut Branżowa Szkoła 1 Stopnia Edukacja w Grodkowie , 49-200 Grodków ul Warszawska 42      

Sala nr1 warsztaty szkolne

ROL.04 B-rolnik