Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Harmonogram egzaminu

Harmonogram Egzaminów Zawodowych

sesja lato 2023

Formuła 2019  -  uczniowie klas trzecich technikum i absolwenci branżowej szkoły I stopnia.*Na egzamin zawodowy zgłaszamy się z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości, obowiązkowo 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu części pisemnej i części praktycznej. Zdający obowiązkowo posiada długopis z czarnym tuszem i przybory określone w komunikacie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na sesje lato 2023 r. /zakładka egzamin zawodowy na szkolnej stronie www/
Szczegółowy wykaz zdających w salach egzaminacyjnych wywieszony zostanie 12 maja 2023 na  tablicy informacyjnej obok sekretariatu szkoły. Natomiast 17 maja 2023  od godz.8.30 do godz.12.30 obowiązkowe podpisanie informacji odnośnie terminów egzaminu zawodowego w gabinecie nr 38 .

*T-uczniowie klas technikum, B-absolwenci branżowej szkoły I stopnia

  • Część pisemna forma elektroniczna 02-05.06.2023

Termin/miejsce egzaminu

Sala egzaminu

Kwalifikacja/szkoła/zawód

02.06.2023

godz. 8.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

  Gabinet nr 55

MEC.08  B

MOT.05  B

 

02.06.2023

godz. 10.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

  Gabinet nr 58

DRM.04 B

DRM.05 B

ELE.01   B

ELE.02   B

HAN.01 B

HGT.02 B

MEC.08 B

MOT.05 B

02.06.2023

godz. 10.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

 Gabinet nr 55

 

TG.03 B

EE.08 T

 

05.06.2023

godz. 8.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

Gabinet nr 58

HGT03 T

SPL.01 T

 

05.06.2023

godz. 8.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

Gabinet nr 55

MOT.06 T

SPL.01    T

05.06.2023

godz. 10.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                 

Gabinet nr 58

INF.02    T

MOT.05 T                

05.06.2023

godz. 10.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                 

 Gabinet nr 58

INF.02 T

05.06.2023

godz. 12.00 -etap pisemny forma elektroniczna 60 min.                       

  Gabinet nr 58

MOT.05  T

SPL.01     T

 

 

  • Część praktyczna 01-13.06.2023

 

01.06.2023

godz. 9.00 / etap praktyczny 150 min/  D         

Mała sala gimnastyczna

 

HGT.03   TH

 

   

 

01.06.2023

godz.9.00/etap praktyczny 120 min/  D         

Duża sala gimnastyczna

 

 

SPL.01 T

 

 

 

 

12.06.2023

godz.8.00/etap praktyczny 150 min/  D/K        

Gabinet nr 68

INF.02 T

12.06.2023

Godz.12.30/etap praktyczny 150 min/D/K

Gabinet nr 68

INF.02  T

12.06.2023

godz.17.00/etap praktyczny 150 min/D/K   

Gabinet nr 68

INF.02 T

13.06.2023

godz.8.00/etap praktyczny 150 min/W/K

Gabinet nr 68

 

INF.02    T

 

13.06.2023

godz.12.30/etap praktyczny 150 min/W/K

Gabinet nr 68

 

INF.02 T

 

 

13.06.2023

godz.17.00/etap praktyczny 150 min/W/K

Gabinet nr 68

 

INF.02 T

EE.08 T

 

 

 

12.06.2023

godz.8.00/etap praktyczny 120 min/ ZS nr 2 ul Borowska 5 Wrocław

Gabinet nr 10 W

 

MOT.05 T

 

12.06.2023

godz.12.30/etap praktyczny 120 min/ ZS nr 2 ul Borowska 5 Wrocław

Gabinet nr 10 W

 

MOT.05 T

 

12.06.2023

godz.17.00/etap praktyczny 120 min/ ZS nr 2 ul Borowska 5 Wrocław

Gabinet nr  10 W

 

MOT.05 T

 

13.06.2023

godz.8.00/etap praktyczny 120 min/ ZS nr 2 ul Borowska 5 Wrocław

Gabinet nr 10 W

MOT.05 T

13.06.2023

godz.12.30/etap praktyczny 120 min/ ZS nr 2 ul Borowska 5 Wrocław

Gabinet nr 10 W

MOT.05  B

13.06.2023

godz.817.00/etap praktyczny 120 min/ ZS nr 2 ul Borowska 5 Wrocław

Gabinet nr 10 W

MOT.05 B

 

3-4.06.2023

godz.8.00/12.30/17.00 etap praktyczny 120 min

Gabinet nr 7

HAN.01 B

05.06.2023

godz.12.30/etap praktyczny 120 min/Piekarnia Milicka M. Paterek

Hala produkcyjna nr 1

TG.03  B