Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Samorząd Uczniowski wraz z Szkolnym Kołem Wolontariatu zorganizowali kolejny raz zbiórkę zniczy na groby dla bliskich na Litwie i Ukrainie. Do akcji przystąpiły następujące klasy: 1TH, 5TE, 2BB, 1BB, 1LO, 2TE, 3AB, 1TS, 3TI, 4TI, 2LO, 2TH, 3TL, 4TL, 5TI, 4THI, 1TE, 2TL, 1TL. Wszystkim klasom i ich wychowawcom dziękujemy. Znicze od szkoły odebrała Pani Krystyna Piosik.