Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

Zakończenie roku szkolnego 2023/24

W obecności przedstawicielki władz powiatu, Małgorzaty Walniczek, przedstawiciela władz gminy, Bartłomieja Szmigla, oraz przewodniczącej Rady Rodziców Ilony Prałat, dyrektor szkoły Ryszard Lech rozpoczął na dziedzińcu szkolnym uroczysty apel w związku z zakończeniem roku szkolnego.
Zauważył, że miniony rok szkolny wymagał od wszystkich wytężonej pracy i cierpliwości w związku z rekordową ilością uczniów – ponad 1000 – uczących się bez podziału na dwie zmiany. Wyróżnił troje uczniów, finalistów konkursów i olimpiad ogólnopolskich: Milenę Wilczurę (4 TL), Oliwiera Kądziołkę (4 TI) oraz Karola Korzeniowskiego (5 TI). Gratulował 22 uczniom, którzy odebrali świadectwa z wyróżnieniem. – Tym, którzy osiągnęli sukces nieco mniejszy lub nie osiągnęli go w ogóle, dedykuję słowa pisarki Lucy Maud Montgomery, która powiedziała: pamiętaj, że zawsze wszystko można zacząć od nowa, albowiem jutro jest zawsze świeże i wolne od błędów – zakończył swoją wypowiedź dyrektor Lech.
Uczniowie, którzy odebrali świadectwa z wyróżnieniem: Miłosz Dżugaj 1LO średnia 4,86 wzorowe, Milena Wilczura 4TL średnia 5,72 wzorowe, Oliwier Kądziołka 4THI średnia 5,44 wzorowe, Monika Sikorska 2TE średnia 5,33 wzorowe, Jakub Guterwill 1TI średnia 5,27 wzorowe, Marta Ostrowska 1TH średnia 5,08 wzorowe, Miłosz Musielak 3TI średnia 5,05 wzorowe, Szymon Mamczak 2TI średnia 4,92 wzorowe, Patrycja Cyganowska 1TH średnia 4,92 wzorowe, Klaudia Moryson 2TI średnia 4,91 wzorowe, Mateusz Nowak 3THI średnia 4,89 wzorowe, Tomasz Kubik 4TES średnia 4,84 wzorowe, Norbert Mencel 2TL średnia 4,84 wzorowe, Marcel Kowalik 2TI średnia 4,82 wzorowe, Jakub Chronis 1TL średnia 4,81 wzorowe, Dobrosława Dwojak 3 THI średnia 4,80 wzorowe, Szymon Kantorski 3TL średnia 4,79 wzorowe, Paweł Leszczyszyn 3TES średnia 4,78 wzorowe, Andrii Pavliv 1TE średnia 4,78 wzorowe, Kamil Lutek 3TI średnia 4,75 wzorowe, Maciej Pernak 2C średnia 4,77 wzorowe.
Uczniowie dodatkowo nagrodzeni za wyniki w nauce: Mateusz Zakrzacki 1TS, Maja Kołkowska 1TL, Magdalena Siedy 2LO, Marta Chudzik 2TH, Joanna Bukowska 3TI, Sara Góźdź 3TL, Daniel Łukaszewski 4TES, Nikodem Karecki 4TI, Kinga Gurgul 4TL, Wanesa Wolanin 4THI, Natalia Grzyb 1EB, Kamila Tomiak 1EB, Szymon Piotrowski 2AB, Zuzanna Pytka 3AB, Kinga Grządka 3BB, Szymon Stasiak 3CB
Czytelnikami roku zostali: Marika Wąsik 3TES i Arkadiusz Zając 1AB
Uczniowie nagrodzeni za 100 % frekwencję: Patrycja Cyganowska kl.1TH, Andrii Pavliv kl.1TE, Jakub Cyganowski kl.2AB, Tomasz Eliasz kl.1TI
Uczniowie nagrodzeni za pracę w samorządzie uczniowskim i wolontariacie: Szymon Jerzak, Ewa Lech, Nikola Gałka, Aleksandra Prucnal, Bartosz Włodarczyk, Gracjan Drabik, Hanna Toboła, Julia Wojtyczka, Kacper Bednarz, Hanna Wojtyczka, Kinga Sierakowska, Aleksandra Olesek, Sara Góźdź, Weronika Szulgacz, Victoria Kwaśniak, Zuzanna Jarczewska. Oprawę muzyczną przygotował T. Kuśnierz, fotografował D. Budnik, apel prowadzili Miłosz Musielak i Hubert Minicki.