Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

KOMUNIKAT DYREKTORA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2023/24 dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki z dnia 28 września 2023 r. dzień 31 maja 2024 r. jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum, za wyjątkiem klas branżowych, które mają w tych dniach praktykę.

Dla młodzieży, która zechce w tym czasie przebywać w szkole, zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece. Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić to odpowiednio wcześniej wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy bądź nauczycielom przedmiotu.