Zapraszam do udziału
w XIV dolnośląskim konkursie literackim
O laur Złotego Pióra
„MY POLACY- MY DOLNOŚLĄZACY".

Do wygrania cenne nagrody (książki, laptop, tablet, aparat fotograficzny). Należy napisać pracę w dowolnej formie (z wyjątkiem poezji) na jeden z dwóch tematów:

 1. „Rzadko na moich wargach (…)
  Najdroższy wyraz: Ojczyzna.
  Widziałem, jak do Jej kolan -
  Wstręt dotąd serce me czuje -
  Z pokłonem się cisną i radą Najpospolitsi szuje.”
  ( Jan Kasprowicz ).
  Rozważania o prawdzie uczuć i postawie patriotycznej.
 2.  „To, co możesz uczynić jest tylko kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co daje znaczenie twojemu życiu”. ( Albert Schweitzer ).
  Refleksja na temat znaczenia jednostki w życiu społeczeństw.

 • sejmik1

26 września ponad 40 osobowa grupa naszych uczniów wzięła udział w specjalnej lekcji wiedzy o społeczeństwie organizowanej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Młodzież zasiadła w ławach radnych wojewódzkich i wysłuchała prelekcji o administracji rządowej i samorządowej zakończonej quizem, w którym nagrodę udało się zdobyć Adriannie Juśkiewicz z klasy 2 TES.

W sobotę 22.09.2018r. grupa uczniów pod opieką katechetek Adriany Łukaszyk i Elżbiety Kamińskiej, wzięła udział w Diecezjalnym Spotkaniu Młodych na Ślęży – Górze Tabor Młodych, zorganizowanym przez Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży i księdza Jakuba Bartczaka.

 • S0

Wraz z uczniami innych milickich szkół nasza młodzież stworzyła jedną, 60-cio osobową grupę i wyruszyła w drogę. Po dotarciu do podnóża góry rozpoczęła się wspinaczka na szczyt, której towarzyszyła modlitwa różańcowa.

Zgodnie z harmonogramem przygotowania egzaminu maturalnego, uczniowie tegorocznych klas maturalnych składają deklaracje maturalne
do dnia 1 października.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania deklaracji w wersji elektronicznej i wypełnienie oraz wysłanie odpowiednich formularzy w najbliższym tygodniu.
W przypadku kłopotów technicznych można zgłosić się do p. Małgorzaty Kryszkiewicz (w bibliotece szkolnej).

Zgodnie z wieloletnią tradycją, maturzyści naszej szkoły udali się na Jasną Górę, by prosić Matkę Boską o potrzebne łaski na czas przygotowań i zdawania egzaminu dojrzałości.

 • Cz1

Pod opieką nauczycieli: Elżbiety Kamińskiej, Adriany Łukaszyk i Małgorzaty Kryszkiewicz we wtorek 18 września wyruszyli w pielgrzymkową trasę. Wielką niespodzianką dla uczestników była obecność opiekuna duchowego tegorocznej pielgrzymki ks. Michała Olszańskiego, który w czasie drogi podzielił się z uczniami historią swojego powołania, a także dał możliwość osobistej rozmowy i zadawania nurtujących ich pytań, na które szczerze i dokładnie odpowiadał.

11 września uczniowie klas maturalnych odwiedzili Wrocławski Salon Maturzystów w Centru Kongresowym Politechniki Wrocławskiej.

 • SM2

Celem wyjazdu było zapoznanie się z ofertą szkół wyższych cywilnych i wojskowych oraz  obowiązującymi aktualnie zasadami rekrutacji. Spotkanie z przedstawicielami uczelni, rozmowa z pracownikami działów rekrutacji, bezpośredni kontakt ze studentami pozwoliła na weryfikacje decyzji o wyborze kierunku studiów, a co za tym idzie, wyborze przedmiotów rozszerzonych na maturze. Cennych wskazówek dotyczących egzaminów maturalnych udzielali również eksperci OKE.

Zapraszamy rodziców 
na spotkanie z wychowawcami w środę 19 września o godz. 16.30
Od godz. 17 również "otwarta środa"

676 uczniów przywitało nowy rok szkolny w Zespole Szkół.

 • rr1