Znamy wyniki konkursu języka niemieckiego „Weltsprachen Abitur”, który odbył się 31 października. Wzięło w nim udział 20 uczniów: 1 z klasy pierwszej, 4 z klas drugich i 15 z klas trzecich. Uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie testu. Koordynatorkami konkursu były Marta Cichowlas i Paula Chowaniec.

Najlepszy wynik osiągnął uczeń klasy 2TS - Mateusz Jędrzejczyk, który zdobył 17 na 20 punktów. Z klas trzecich najlepiej wypadła Aleksandra Tyczyńska, zdobywając 11 punktów na 20. Każdy uczeń dostał dyplom i zakładki z niemieckimi tablicami gramatycznymi oraz słówkami. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu
ogłasza nabór dla słuchaczy
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
którzy maja ukończony semestr 3
i chcieliby kontynuować naukę od semestru 4
w roku szkolnym 2017/2018.
(dot. klasy drugiej i warunkiem przyjęcia
jest ukończenie semestru 3).
Nauka w szkole dla dorosłych jest bezpłatna tel: 713840350

Po raz kolejny Samorząd Szkolny zorganizował "Szlachetną Paczkę" dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. Z pomocą uczniów klas, przy wsparciu Rady Rodziców podczas organizacji kiermaszu ciast i tostów, wsparciu nauczycieli naszej szkoły oraz pracodawców udało nam się przygotować 24 bożonarodzeniowe paczki żywnościowe.

Za udział w tej akcji wszystkim serdecznie dziękujemy.

Samorząd Szkolny

Chociaż za oknami brak śniegu nastrój świąteczny w naszej szkole zagościł już 6 grudnia, gdyż - zgodnie z tradycją – gościliśmy świętego Mikołaja.

Od poniedziałku 18 grudnia pracujemy wg. nowego planu lekcji.
<<<<Sprawdź plan>>>>

30 listopada o godz. 11.00 w sali Centrum AGORA we Wrocławiu odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

 

  • f1

W gronie laureatów tego prestiżowego stypendium znalazł się Patryk Marciniak - uczeń klasy 4 technikum informatycznego. Nagrodę osobiście wręczył mu Dolnośląski Kurator Oświaty - Roman Kowalczyk.