• ZR1

Nietypowo, bo bez wspólnego uroczystego apelu, ale za zachowaniem środków bezpieczeństwa dla poszczególnych klas wręczyliśmy świadectwa uczniom liceum, technikum i szkoły branżowej 26 czerwca.

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

 Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Harmonogram odbioru świadectw w piątek - 26 czerwca 2020 r.

Uczniowie klas trzecich szkoły branżowej przynoszą własny długopis do podpisania odbioru świadectwa ukończenia szkoły.

Proszę pamiętać o obowiązku zakrycia ust i nosa !

Uczniowie klas III Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach rzemieślniczych do egzaminu zawodowego czeladniczego zgłaszani są przez pracodawcę. Egzaminy przeprowadzają Izby Rzemiosł Różnych np. Wrocław, Milicz czy Krotoszyn. Pracodawca decyduje o miejscu zgłaszania. Obowiązkiem ucznia jest doniesienia oryginału świadectwa ukończenia szkoły do wyznaczonego cechu. Pracodawca dokonuje opłaty za egzamin czeladniczy. Nasza szkoła organizuje egzamin zawodowy przez OKE Wrocław w sesji czerwcowej 2020, tylko w zawodach sprzedawca, kucharz oraz rolnik, pozostałe zawody egzaminowane są przez cech.

Zwroty zaległości można codziennie przynieść do biblioteki lub zostawić na portierni.

Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły, którego adres e-mail jest zarejestrowany w systemie może samodzielnie sprawdzić stan swoich wypożyczeń w bibliotece szkolnej. Jak sprawdzić stan wypożyczeń?

  • KROK 1 - wejdź na stronę katalogu biblioteki szkolnej

 

  • KROK 2 - zaloguj się
Logowanie przy użyciu tego samego loginu i hasła co w dzienniku

 

 

  • KROK 3 - wybierz opcję sprawdzania stanu konta
Po zalogowaniu można:
-sprawdzać stan swoich wypożyczeń,
-przedłużać okres wypożyczenia książki,
-rezerwować wybrane pozycje.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019/20
dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki,
dzień 12 czerwca 2020 roku jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz branżowych
(za wyjątkiem klas, które mają w tych dniach praktykę zawodową).

Informacje dla zdających maturę w sesji czerwiec 2020

Proszę zapoznać się z poniższą procedurą (tegoroczni absolwenci oraz absolwenci z lat ubiegłych) i zgodnie z nią postępować w czasie egzaminów maturalnych.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
NA EGZAMINACH MATURALNYCH 2020


Login i hasło do serwisu maturzysty - wyniki ( https://wyniki.oke.wroc.pl/login.php ) można odebrać po egzaminie w danym dniu wg poniższego harmonogramu:

  • poniedziałek (08.06) - klasy 4TI, 4TH
  • wtorek (09.06) - klasa  4TE, absolwenci lat ubiegłych
  • środa (10.06) - klasy 4TS, 3LO