IX Dzień Hotelarza, w tym roku odbył się pod hasłem "Kuchnie Europejskie"

Uczniowie zaprezentowali nieco historii i kultury państw: Anglia, Francja, Włochy oraz Grecja. Zmagania hotelarzy ocenili zaproszeni goście Pani Alicja Przybylska z hotelu "Naturum" w Rudzie Sułowskiej, Pani Teresa Janus z hotelu "Kaskada" w Miliczu, Pan Nowicki z hotelu "Grabownica" w Grabownicy, Pan Bartosz Siewiera z Zajazdu " U Bartka" w Średzinie.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2016/17 z dnia 13 września 2016 r. dyrektora Zespołu Szkół dzień 2 maja jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz zawodowych.

Dla młodzieży, któa zechce w tym czasie przebywać w szkole zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece. Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić to odpowiednio wcześniej wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy bądź nauczycielom przedmiotu.

Dni 4, 5 i 8 maja są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzaminy maturalne

Zapraszam do udziału w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 24.04.2017 w gabinecie nr 16.Tematyka konkursu będzie związana z 60 - leciem UE. Uczniowie klas średnich biorą udział w grze zespołowej. Konkurs dla klas zawodowych będzie rywalizacją indywidualną.

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego Henryka Kowalska

"To miejsce na ziemi zawsze chciałem zobaczyć"

Pod takim hasłem odbędzie się w tym roku pierwszy etap XVII PKMI organizowanego przez I LO im. Armii Krajowej w Miliczu. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy przygotują do 15 maja pracę z wykorzystaniem dowolnego oprogramowania komputerowego, związaną z zadanym tematem. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele informatyki.

 

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem
dzisiaj od godziny 17:00 "otwarta środa"
dla rodziców wszystkich klas

Stroiki, kolorowe pisanki, wielkanocne dekoracje i kartki wykonane przez uczniów naszej szkoły można było podziwiać od 6. do 12. kwietnia, a następnie nabyć w czasie świątecznego kiermaszu. Młodzież chętnie angażowała się w przygotowanie ozdób, prześcigając się w pomysłach, barwności prac, a także ich oryginalności. Pozyskane fundusze zostały przekazane na cele charytatywne.

W tym roku w przedświąteczną atmosferę wpisują się również prace uczennic 1THE wykonane na zajęciach dodatkowych z p. Martą Czuk

  • rr6