Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium z funduszu Rady Powiatu.

Każdy uczeń, który uzyskał ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub w działalności społecznej oraz potrafi je udokumentować, wypełnia wniosek stypendialny i składa go do 10 września u pedagoga lub w sekretariacie.

Wnioski dostępne są w sekretariacie, u pedagoga i wychowawców.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani pedagog Jolanta Łucka w gabinecie nr 24

 

MATURA 2018 – EGZAMINY POPRAWKOWE

21.08.2018r. (wtorek)

EGZAMINY PISEMNE:

  • Matematyka godz. 9.00 mała sala gimnastyczna
  • Język niemiecki godz. 9.00 sala nr 1

EGZAMIN USTNY:

  • Język niemiecki godz. 9.00 sala nr 5

UWAGA!!!

EGZAMIN USTNY Z:

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

JĘZYKA POLSKIEGO

ODBĘDZIE SIĘ W:

I Liceum Ogólnokształcącym
ul. 11 listopada 5 w Miliczu

21.08.2018r. o godz. 9.00.

Egzaminy poprawkowe dla uczniów,
którzy nie otrzymali jeszcze promocji do klasy wyższej
odbędą się w dniach 27 i 28 sierpnia br.
Egzaminy poprawkowe – sierpień 2018r. - harmonogram

 

Zapraszamy po odbiór świadectw,
aneksów i informacji o wynikach matur
3 lipca 2018r. od godz.12.00 w sali nr 5.

UWAGA! Do 10 lipca wnioski o poprawkowy egzamin maturalny

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

Odwołując się do metafory piłkarskiej, bo przecież żyjemy również trwającym mundialem – dyrektor życzył, aby uczniowie dobrze spędzili okres przygotowawczy i podładowali akumulatory, a po powrocie do szkoły co najmniej wyszli z grupy, czyli przeszli do następnej klasy. A tym najlepszym, którzy otrzymają świadectwa z wyróżnieniem, życzył utrzymania stałej, wysokiej formy. Na zakończenie apelu dyrektor pożegnał odchodzących na emeryturę nauczycieli i pracowników: Henrykę Kowalską, Kazimierę Chołodecką, Krystynę Dutkowiak, Wiesława Klugę i kierownika gospodarczego Jana Bienia.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
będzie miało miejsce 22.06. o godzinie 9.00
na dziedzińcu szkolnym.
Przypominamy, że obowiązują stroje apelowe