W dniu 13 listopada na drugiej lekcji odbyła się X Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, w której wzięło udział 20 uczniów klas hotelarskich. Do etapu Okręgowego zakwalifikowały się uczennice klasy 3 THR Wiktoria Kagan i Sandra Kalicka uzyskując największą ilość punktów. Etap Okręgowy odbędzie się w styczniu w Jeleniej Górze.

10 listopada, na małej sali gimnastycznej, uczniowie klasy ITES wraz z wychowawcą p. Kamilą Bień, przygotowali apel, na którym uczczono Święto Niepodległości, a także Patrona Zespołu Szkół - Tadeusza Kościuszkę.

 

  • SN1

W środę 15 listopada o godz. 16:30 odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas maturalnych, na których przekazane zostaną informacje o ocenach prognozowanych na zakończenie pierwszego semestru.

Dla rodziców pozostałych klas "otwarta środa" od godziny 17:00

Zachęcamy wszystkich uczniów do uczczenia w piątek
Święta Niepodległości
odświętnym strojem oraz biało-czerwonymi akcentami

 

 

Zapraszamy do udziału w XI FESTIWALU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ. Każdy uczestnik przygotowuje w danej kategorii wykonanie jednej wybranej pieśni, która podejmuje motyw patriotyzmu. W konkursie mogą brać udział wykonawcy indywidualni i zespoły. Czas wystąpienia nie może przekraczać 5 minut. Organizator zapewnia instrument klawiszowy oraz odtwarzacz płyt CD.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 listopada. Konkurs na etapie szkolnym odbędzie się 14 listopada. Zwycięzcy eliminacji szkolnych wezmą udział w festiwalu w środę 22 listopada o godzinie 9.00 w sali koncertowej Ośrodka Kultury w Miliczu.

Zgłoś się mnie albo do swojego polonisty do 13 listopada (regulamin konkursu)

Barbara Barszczewska

30 października uczniowie klasy I technikum informatycznego (I TIB) w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie udali się do Urzędu Miasta i Gminy Milicz. Młodzież została zapoznana z zadaniami jakie należą do samorządu gminy. Następnie pracownicy urzędu przybliżyli uczniom kwestie dotyczące programu 500+, ślubów, aktów urodzenia, zmiany nazwiska oraz promocji gminy. Zajrzeliśmy do Punktu Obsługi Mieszkańców, do sali ślubów oraz do gabinetu burmistrza, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać z wiceburmistrzem Sławomirem Strzeleckim. Zajęcia przygotowali i poprowadzili: Danuta Pudłowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Katarzyna Paluszkiewicz - kierownik Wydziału Organizacyjnego i Dariusz Moczulski - sekretarz gminy.

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym - Wybieram Wybory odbędzie się w czwartek o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej.

Szkolny konkurs "Drogi Polski do Niepodległości" odbędzie się w piątek na drugiej lekcji również w bibliotece szkolnej.

Dostępny jest już harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które odbędą się w sesji zimowej - styczeń, luty 2018 r.