Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu

ul. Trzebnicka 4, 56-300 Milicz, tel.fax 713840350

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady rekrutacji do szkół zaocznych

Drukuj

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJMOWANIA SŁUCHACZY
DO SZKÓŁ ZAOCZNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ im. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 • Rodzaje szkół zaocznych dla dorosłych, do których prowadzony jest nabór:
  • 3 letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • dwuletnie Studium Policealne w zawodzie
   • technik informatyk
   • technik administracji
 • O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 2-letniej szkoły policealnej jest ukończenie szkoły średniej.
 • Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na semestr pierwszy 3-letniego liceum ogólnokształcącego jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej.
 • Kandydaci do szkół zaocznych muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Dyrektor szkoły może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 • Wymagane dokumenty:
  • podanie o przyjęcie do szkoły (pobierz druki podań)
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły
  • dwa zdjęcia (podpisane)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (szkoła policealna).
  • od 2 czerwca do 28 sierpnia 2015 - składanie wymaganych dokumentów do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych
  • 28 sierpnia 2015 godz 12.00 ogłoszenie wyników naboru do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych

 

Podstawa prawna: art.9 ust.2 oraz art.10 ust. 1i9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz.7, z późn. zm.).