Informacja o ubezpieczeniu  młodzieży na rok szkolny 2017/18

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2017 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 6/2016-2017 o wyborze oferty PZU na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Suma ubezpieczenia to :18000 zł

Skłądka w wysokości 64 zł płatna do 15.10.2017 r.