Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2017/18

 • 20 września
  • 16:30 - spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas pierwszych i klas maturalnych
  • 17:00 - "otwarta środa"

ZARZĄD RADY RODZICÓW
rok szk. 2017/2018

 • Agnieszka Głogosz - przewodnicząca
 • Iwona Kagan - wiceprzewodnicząca
 • Danuta Kurczakowska - skarbnik
 • Barbara Mielnik - sekretarz
 • Justyna Kuszerska - członek

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2016-2017 Rady Rodziców Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu,
wysokość składek w roku szkolnym 2017/18 wynosi:

 • dla uczniów klas liceum i technikum - 30zł
 • dla uczniów klas wielozawodowych - 20 zł

Informacja o ubezpieczeniu  młodzieży na rok szkolny 2017/18

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2017 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 6/2016-2017 o wyborze oferty PZU na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Suma ubezpieczenia to :18000 zł

Skłądka w wysokości 64 zł płatna do 15.10.2017 r.

W tym miejscu chcemy umieszczać materiały, które mogą być wsparciem w realizacji codziennych rodzicielskich zadań - zapraszamy do lektury

20 marca 2017 - Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej zawiera m.in.

1 lutego 2017 - Dzień Bezpiecznego Internetu "Razem tworzymy lepszy internet"