Przyjęcia do klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
rok szk. 2018/2019

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół
nastąpi nie później niż do 29 czerwca.


Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkół
są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół
do 4 lipca 2018 r do godz 10.00,
przedkładając oryginały świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.


Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych nastąpi
najpóźniej 13 lipca 2018 r. o godz 13.00.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Przyjęcia do klas pierwszych
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
rok szk. 2018/2019

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół
nastąpi nie później niż do 29 czerwca.


Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do szkół
są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w Zespole Szkół
do 4 lipca 2018 r do godz 10.00,
przedkładając oryginały świadectw i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.


Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych nastąpi
najpóźniej 13 lipca 2018 r. o godz 13.00.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Szkoły

 •  Technikum
  • w zawodzie technik architektury krajobrazu
  • w zawodzie technik ekonomista
  • w zawodzie technik hotelarstwa
  • w zawodzie technik informatyk
  • w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  • w zawodzie technik rybactwa śródlądowego
 • Liceum Ogólnokształcące - klasa ogólnokształcąca
 • Szkoła Branżowa I stopnia
  • klasy wielozawodowe trzyletnie
 • Szkoły zaoczne dla dorosłych
  • trzyletnie liceum ogólnokształcące
  • dwuletnie studium policealne w zawodzie
   • technik administracji
  • roczne studium policealne w zawodzie
   • technik informatyk

 

Dokumenty