Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
Patryk Marciniak

Zastępca przewodniczącego
Roksana Sadowska

Członkowie Rady

Sandra Popławska
Patryk Łuszczyk
Małgorzata
Garlińska
Patrycja
Dorosz

Opiekunem szkolnego Samorządu Uczniowskiego
jest p. Iwona Wichrzycka-Przybyś