Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

Robert Chołodecki 4THS

Zastępca przewodniczącego

Adrian Kamiński 1LO

Członkowie Rady

Oliwia Boczula 2TH

Karolina Łuszczyńska 2LOp

sekretarz

Julia Czerwińska 2LOp

 

Opiekunami   Samorządu Uczniowskiego
są p. Adriana Łukaszyk i p. Sylwia Mikrut

kontakt:   s u @ z s m i l i c z . e u