• 1 040 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, na budowę kompleksu sportowego "Orlik"
  • 581 230 zł wspólnie ze starostwem powiatowym na termomodernizację budynku szkoły
  • 271 tys. z Ministerstwa Sportu w ramach programu rządowego „Biały Orlik” na sztuczne lodowisko

 

Od 2008 roku przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych i remontowych. Najważniejsze inwestycje szkolne to:

  • remont dużej sali gimnastycznej,
  • odnowienie gabinetu 58, w którym powstała nowoczesna pracownia komputerowa złożona z 25 komputerów stacjonarnych, laptopa i tablicy interaktywnej,