Ryszard Lech

Dyrektor
mgr Ryszard Lech

Wicedyrektorzy
mgr Dariusz Besz
dr Grzegorz Połubek

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Artur Stolarek

Pedagog szkolny
mgr Jolanta Ławniczak

Nauczyciele katecheci
mgr Elżbieta Kamińska
mgr Adriana Łukaszyk
ks. Marcin Robakowski

Nauczyciele języka polskiego
mgr Barbara Barszczewska
mgr Kamila Bień
mgr Joanna Górniak
mgr Ryszard Lech
mgr Dorota Milian

Nauczyciele języka angielskiego
mgr Agnieszka Bąk-Smyrnów
Anna Delewska
mgr Monika Góźdź
mgr Katarzyna Kaczmarek
mgr Robert Piech
mgr Katarzyna Szyszka

Nauczyciele języka niemieckiego
mgr Barbara Sofińska-Bałabuch
dr Agnieszka Ochowicz
mgr Iga Sobczak
mgr Małgorzata Wolszczak

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Kazimiera Chołodecka
mgr Anna Kowalska
mgr Małgorzata Matuszak

Nauczyciel wiedzy o kulturze
mgr Izabela Rokita

Nauczyciele matematyki
mgr Marta Czuk
dr Henryk Krawiec
mgr Piotr Kryszkiewicz
mgr Anna Wołoszyn

Nauczyciele fizyki
mgr Mieczysław Kozal
mgr inż. Katarzyna Podfigurna
mgr Janina Mazurkiewicz

Nauczyciel chemii
mgr Iwona Wichrzycka-Przybyś

Nauczyciele biologii
mgr Małgorzata Dziarko
mgr inż. Agnieszka Ochowicz

Nauczyciel geografii
mgr Henryka Kowalska

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Wiesław Kluga
mgr Jan Kołodziej

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Marek Drenda
mgr Ireneusz Kaliciński
mgr Mariusz Kamiński
mgr Edyta Kryszkiewicz
mgr Łukasz Lombarski
mgr Artur Stolarek
mgr Bartłomiej Szmigiel

Nauczyciel bezpieczeństwa i higieny pracy
mgr Tadeusz Adamik

Nauczyciele informatyki
i informatycznych przedmiotów zawodowych
mgr Dariusz Besz
mgr inż. Paulina Jasińska

inż. Michał Kamiński
mgr Małgorzata Kryszkiewicz
mgr inż. Krzysztof Mulik
mgr Sławomir Wojtera

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości
i ekonomiczno-handlowych przedmiotów zawodowych
mgr inż. Dariusz Budnik
mgr Krystyna Dutkowiak
mgr Adriana Nestoruk
Alicja Stankiewicz

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik hotelarz

mgr Alina Iskrzycka
mgr Edyta Kryszkiewicz
mgr Sylwia Mikrut
mgr inż. Krzysztof Mulik
mgr inż Agnieszka Ochowicz

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik pojazdów samochodowych

mgr Ryszard Forster
mgr Jan Kołodziej
dr Grzegorz Połubek
Edmund Wojtera
inż. Waldemar Satkowski
lic. Paweł Śledzianowski
mgr Józef Tarka

Nauczyciel przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik architektury krajobrazu

mgr Anna Knaś

Nauczyciele przedmiotów zawodowych
w zawodzie technik rybak śródlądowy
mgr inż. Luiza Bednarek
mgr inż. Roman Bednarek
mgr Tomasz Berger
inż. Kamil Nowacki

mgr inż. Marcin Sofiński

Nauczyciele bibliotekarze
mgr Anna Horała-Sekuradzka
mgr Małgorzata Kryszkiewicz

Wychowawcy w świetlicy
mgr Anna Knaś
mgr Małgorzata Matuszak
Tadeusz Kuśnierz
mgr Józef Tarka