MATURA 2022

Uczniowie przystępujący w roku szkolnym 2021/22
do egzaminu maturalnego
składają wstępną deklarację maturalną
do dnia 30 września 2021r.

Absolwenci mają czas do 7 lutego 2022r.


UWAGA

Formularze deklaracji w pliku PDF znajdziecie na stronach OKE we Wrocławiu.
Pobierz właściwy plik deklaracji, wypełnij czytelnie drukowanymi literami, podpisz włąsnoręcznie i dostarcz do szkoły.

Uczniowie i absolwenci mogą skorzystać z druków deklaracji dostępnych w szkole.


Organizacja egzaminu i opieka merytoryczna: p. wicedyrektor Alina Iskrzycka

Koordynacja techniczna: Małgorzata Kryszkiewicz (admin @ zsmilicz.eu)