Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019/20 dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki, dzień 10 stycznia 2020 roku jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz zawodowych i branżowych (w tym dniu odbywają się zaplanowane egzaminy zawodowe).

Dla młodzieży, która zechce w tym czasie przebywać w szkole, zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece. Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy bądź nauczycielom przedmiotu.