W ramach akcji „Biała Wstążka” w dniach 10 i 18 grudnia, odbyły się prelekcje dla uczniów i rodziców, na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzonych przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu pana Krzysztofa Kurala. Uczestnicy zapoznali się z procedurą niebieskiej karty, otrzymali informacje dotyczące instytucji pomocowych działających na terenie powiatu. W trakcie spotkania, uczniowie i rodzice mieli również możliwość udziału w dyskusji oraz indywidualnych konsultacji.