Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym na plakat o tematyce przeciwdziałania agresji i przemocy.

Regulamin konkursu:

  • uczniowie przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu dowolnych technik
  • wielkość plakatu dowolna
  • prace muszą być poświęcone tematowi zawartemu w tytule
  • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę
  • prace należy składać u pedagoga szkolnego lub wychowawcy
  • termin złożenia prac: 10 grudnia 2019 r.
  • ocenie podlegać będą: walory edukacyjne plakatu, pomysłowość, atrakcyjność plastyczna pracy

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 grudnia 2019r. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela pedagog i psycholog szkolny.