W obecności starosty powiatu milickiego Grzegorza Dudy, burmistrza gminy Piotra Lecha i przewodniczącej Rady Rodziców Edyty Kłonowskiej 64 absolwentów czterech klas technikum żegnało się w piątek 26 kwietnia i odbierało świadectwa dojrzałości. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli: Aleksandra Tyczyńska, klasa 4TE (średnia 5,35), Katarzyna Kubinka klasa 4TE (średnia 5,18), Jowita Gierlik klasa 4TI (średnia 4,97), Wiktoria Kagan klasa 4THR (średnia 4,88) oraz Maria Durkacz klasa 4THR (średnia 4,86). Ponadto wyróżnieni zostali: Weronika Pawlus, Magdalena Kostecka i Klaudia Domagała za aktywny udział w uroczystościach szkolnych, Mateusz Grzenda za wysokie wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską i blisko stuprocentową frekwencję oraz Weronika Piech, Klaudia Imiłowska i Łukasz Ciupa za wysokie wyniki w nauce. Natomiast wyróżnieni za osiągnięcia sportowe zostali: Kacper Gorączniak, Patryk Gościniak, Michał Kral, Patryk Kryściak, Daria Pijacka, Tomasz Szymanowski, Łukasz Ciupa, Magdalena Kostecka, Paulina Ślósarz i Szymon Basiński.

 

  • mat0

- Tak się składa, że mówiąc dziś o egzaminie dojrzałości, nie mogę mieć tylko na myśli tylko was, drodzy absolwenci, którzy za nieco ponad tydzień zasiądziecie do pisania matur, bo egzamin dojrzałości zdali w tym roku wcześniej nauczyciele – mówił, nawiązując do zakończonego niedawno strajku w oświacie, dyrektor szkoły, Ryszard Lech. - To bardzo ważny moment w waszym życiu, ale byłoby błędem nadmierne koncentrowanie się na tym zdarzeniu. Wkraczając w dorosłość wkraczacie bowiem w nieustanny ciąg egzaminów: gdy podejmiecie pracę, gdy wstąpicie w związek małżeński, gdy zostaniecie rodzicem. Tak naprawdę egzaminem będzie dla was każdy dzień, bo jak pisał Adam Mickiewicz „W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę – trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę". Dlatego życzę wam dobrze przeżytego każdego dnia –mówił na zakończenie dyrektor. Uroczystość zakończyła się występem artystycznym w wykonaniu Magdaleny Kosteckiej i Roberta Chołodeckiego przy akompaniamencie Mariusza Słowińskiego oraz Tadeusza Kuśnierza.