Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2018/19 z dnia 14 września 2018 r. dyrektora Zespołu Szkół im. T. Kościuszki dni 6. 7. i 8. maja 2019 roku są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz zawodowych i branżowych. Dla młodzieży, która zechce w tym czasie przebywać w szkole zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece.

Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić to odpowiednio wcześniej wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy, bądź nauczycielom przedmiotu.

Mając na uwadze fakt, że przez ostatnie trzy tygodnie, ze względu na akcję strajkową nie odbywały się w szkole zajęcia lekcyjne, uczniowie będą mogli w godzinach od 8.30 do 12.00 skorzystać z konsultacji u nauczycieli nie zatrudnionych w danym dniu na egzaminie maturalnym,