Jubileuszowa XX Olimpiada Techniki Samochodowej na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbyła się 16.03.2019. Z naszej szkoły brali w niej udział trzej uczniowie Kl.III TS: Krzysztof Korczak, Łukasz Porzucek i Mikołaj Cieśla, który z tej trójki osiągnął najlepszy wynik. Patronatem honorowym XX Olimpiadę Techniki Samochodowej objął Minister Edukacji, który na mocy ustawy zwolnił finalistów i laureatów z egzaminu zawodowego.

Po napisaniu testów uczniowie mieli okazję zwiedzić pracownie i laboratoria WSiMR PW. Dodatkową atrakcją w drodze powrotnej było spotkanie Braci Golców. Opiekunem uczniów był Edmund Wojtera.