Podsumowanie IV Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

26 marca 2019 odbył się konkurs wiedzy o UK, który składał się z dwóch części: część pierwsza miała formę pytań w języku polskim, część druga była testem wyboru – pytania typu prawda/fałsz w języku angielskim (obie części w formie elektronicznej). Wyniki UK Quizu:

  1. Konrad Tyszkiewicz 3 TE
  2. Korneliusz Lewandowski 3 TE
  3. Szymon Miś 3 TI

Gratulujemy! Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy za udział w Konkursie.

Org. Paulina Jasińska, Katarzyna Głodek