• BW1

10 grudnia uczniowie klas maturalnych zachęcali męską część naszej społeczności szkolnej do przypięcia białej wstążeczki, a tym samym do przyłączenia się do międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy wobec kobiet.
Zadziwia fakt, że więcej kobiet w wieku 15-45 lat umiera na skutek przemocy niż w wypadkach samochodowych i  chorując na raka.
Co robić aby skala zjawiska uległa zmniejszeniu?
O tym porozmawiajcie na godzinach wychowawczych.