• sejmik1

26 września ponad 40 osobowa grupa naszych uczniów wzięła udział w specjalnej lekcji wiedzy o społeczeństwie organizowanej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Młodzież zasiadła w ławach radnych wojewódzkich i wysłuchała prelekcji o administracji rządowej i samorządowej zakończonej quizem, w którym nagrodę udało się zdobyć Adriannie Juśkiewicz z klasy 2 TES.