Zapraszamy rodziców 
na spotkanie z wychowawcami w środę 19 września o godz. 16.30
Od godz. 17 również "otwarta środa"