676 uczniów przywitało nowy rok szkolny w Zespole Szkół.

  • rr1

Dyrektor Ryszard Lech witał serdecznie zwłaszcza 226 uczniów, którzy utworzą osiem nowych klas pierwszych. Zauważył z zadowoleniem, że aż 16 gimnazjalistów z niepublicznego gimnazjum „IT”, wyraziło chęć dalszego kształcenia się w Zespole Szkół. - Nie może być lepszej rekomendacji dla szkoły niż takie głosowanie nogami – podkreślił i dodał: - Nas ten wybór niespecjalnie zresztą dziwi, szkoła bowiem od wielu lat szczyci się wynikami matur i egzaminów zawodowych wykraczających poza dolnośląską i ogólnopolską średnią. Na koniec zauważył, że nowy rok szkolny będzie stał pod znakiem bardzo ważnej rocznicy, jaką jest stulecie odzyskania niepodległości. - Urodziliście się w wolnej Polsce i tylko taką, na szczęście, znacie. Nie dość jednak przypominania, że nic, a także wolność, nie jest dana raz na zawsze. Dlatego trzeba o nią dbać. O wolność i jej filary, takie jak demokracja, trójpodział władzy, wolność słowa, niezależne media, rozdział państwa od kościoła.

Tytuł Absolwenta Roku otrzymał uczeń IV klasy technikum informatycznego Patryk Marciniak, który uzyskał imponującą średnią w ostatniej klasie - 5,58, a jego średnia ocen końcowych z wszystkich 4 lat wyniosła 5,23. Na nagrodę dla Absolwenta Roku w wysokości 2400 zł złożyli się: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół, Rada Rodziców oraz radca prawny i były absolwent tej szkoły, Jakub Gerus.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Krzysztof Firek ze Starostwa Powiatowego w Miliczu oraz Agnieszka Kołkowska z Urzędu Miejskiego w Miliczu. W śpiewający nastrój wprowadził obecnych zespół Robimy na Czarno w składzie: Anna Misiewicz, Jakub Kulik, Adrian Kulik i Alan Sambora.