Dnia 28 maja o godz. 10.00 w sali nr 3
odbędzie się wręczenie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik architekt krajobrazu, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych,
technik rybactwa śródlądowego.
Na wręczenie zapraszamy tegorocznych absolwentów, którzy zdali wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.
Prosimy o punktualnie przybycie.