Wywiadówki dla rodziców uczniów klas niematuralnych, na których przekazane zostaną informacje o ocenach prognozowanych, obędą się w środę
13 grudnia o stałej porze czyli o 16:30.
Od godziny 17 również w tym dniu - "otwarta środa".

Rodziców uczniów klas maturalnych zapraszamy 20 grudnia o godz. 16:30 na spotkanie z wychowawcami.

(Terminy wywiadówek)