Dostępny jest już harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które odbędą się w sesji zimowej - styczeń, luty 2018 r.