W środę 17 maja ostatnie w tym roku wywiadówki.
O godz. 16:30 spotkania z wychowawcami w klasach
- informacje o ocenach prognozowanych.
Od godz. 17:00 "otwarta środa"


Biblioteka szkolna zaprasza rodziców do włączenia się do akcji zbierania książek (www.zaczytani.org), które zostaną przekazane do szpitalnych bibliotek dla dzieci i młodzieży.
Książki będzie można zostawić w specjalnym punkcie obok portierni lub u nauczycieli wychowawców.

„Za każdym razem,
gdy książka trafia w kolejne ręce,
za każdym razem,
gdy ktoś wodzi po jej stronach wzrokiem,
z każdym nowym czytelnikiem
jej duch odradza się
i staje się coraz silniejszy”

Carlos Ruiz Zafon „Cień wiatru”