Obchodzony 9 maja. Tego dnia w 1950 roku Robert Schuman przedstawił propozycję utworzenia europejskiej wspólnoty. Święto ma służyć wzajemnemu poznaniu i zbliżeniu narodów Europy. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się konkursy, wystawy i gry zespołowe o tematyce europejskiej.

  • UE1

 W grze zespołowej przeprowadzonej na wzór gry o milion zwyciężyli uczniowie kl. I TI Filip Gorzelak i Szymon Miś. II miejsce zajęli uczniowie klasy I THE Łukasz Leszczyszyn i Konrad Tyszkiewicz, a III miejsce zdobyli Łukasz Porzucek i Kamil Stryjak z klasy I TS. Z klas zawodowych do konkursu przystąpiło siedmioro uczniów. I miejsce zajął Hubert Jamrozik z klasy I b wz, II miejsce przypadło dla Marty Rozmyślak i Brajana Mikołajewicza z klasy I c wz a III miejsce zajął Jakub Rachwalski również uczeń klasy Ic wz. Gratulacje dla uczestników.

Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego Henryka Kowalska