Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2016/17 z dnia 13 września 2016 r. dyrektora Zespołu Szkół dzień 2 maja jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum, technikum oraz zawodowych.

Dla młodzieży, któa zechce w tym czasie przebywać w szkole zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece. Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić to odpowiednio wcześniej wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy bądź nauczycielom przedmiotu.

Dni 4, 5 i 8 maja są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ze względu na egzaminy maturalne