Informacje dla zdających maturę w sesji czerwiec 2020

Proszę zapoznać się z poniższą procedurą (tegoroczni absolwenci oraz absolwenci z lat ubiegłych) i zgodnie z nią postępować w czasie egzaminów maturalnych.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
NA EGZAMINACH MATURALNYCH 2020


Login i hasło do serwisu maturzysty - wyniki ( https://wyniki.oke.wroc.pl/login.php ) można odebrać po egzaminie w danym dniu wg poniższego harmonogramu:

  • poniedziałek (08.06) - klasy 4TI, 4TH
  • wtorek (09.06) - klasa  4TE, absolwenci lat ubiegłych
  • środa (10.06) - klasy 4TS, 3LO