Zdający, którzy ze względów zdrowotnych,
nie mogą zakrywać ust i nosa,
powinni o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły
nie później niż do 29 maja 2020 r. (piątek)