Absolwenci technikum mogą odbierać
dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
od 25 maja w sekretariacie szkoły
w godzinach od 10.00 do 14.00