Absolwenci klas maturalnych
proszeni są o odbiór świadectw
w piątek 24 kwietnia wg harmonogramu:

  •   8.00 -  9.30 klasa 4TI

  •   9.30 - 11.00 klasa 4TH

  • 11.00 - 12.30 klasa 4TS

  • 12.30 - 14.00 klasa 4TE

  • 14.00 - 15.30 klasa 3LO