Uczniowie bądź nauczyciele, którzy na czas zawieszenia zajęć chcą skorzystać ze szkolnych laptopów lub tabletów, proszeni są o kontakt z kierownikiem gospodarczym Pawłem Ryczkiem, nr tel +48500143697. Szkoła posiada pewną ilość sprzętu komputerowego, który może wypożyczyć do celów zdalnego nauczania.