Na podstawie najnowszego komunikatu MEN zalecam pracodawcom zwolnienie uczniów, będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.Od poniedziałku 16 marca uczniowie klas branżowych nie powinni stawiać się na praktyczną naukę zawodu u swoich pracodawców.
Zawieszeniu ulega również praktyka zawodowa klasy 3 TIA.