Na podstawie Komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 r. zajęcia w szkole zostają zawieszone do odwołania.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa:

  • uczniowie klas branżowych nie powinni uczęszczać w tym czasie na praktyki zawodowe.
  • Próbna matura z języków obcych odwołana.
  • Praktyka zawodowa 3TIA odwołana /termin zostanie ustalony po powrocie do szkoły/.
  • Tym samym zawieszone zostają do odwołania zajęcia projektowe-kursy: barman, barista, kelner, druk 3D, przygotowanie potraw.
  • Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

Informacje na temat tej nadzwyczajnej sytuacji będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej i koncie facebookowym szkoły.
Prosimy o regularne śledzenie komunikatów.

Sekretariat szkoły będzie pełnił dyżury w dni robocze od 8.00 do 15.00.