3 marca grupa 50 uczniów klas Technikum i Liceum wraz z opiekunami p. Radosławem Szymanowskim, p. Martą Apanel i Agnieszką Bąk-Smyrnów udała się do Poznania aby wziąć udział w Tygodniu Geomorfologii organizowanym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Obecnie wydział ten znajduje się w nowoczesnym budynku na terenie Kampusu UAM, nieopodal Rezerwatu Meteorytów Morasko.

 

  • g1

W trakcie sesji naukowej można było zapoznać się z różnymi aspektami interdyscyplinarnych badań geomorfologów. Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski wraz z prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek wprowadzili do problematyki geomorfologii, dziekan Wydziału prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak ciekawie opowiadał o ostatniej epoce lodowej w Wielkopolsce, prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski o praktycznym znaczeniu erozji wodnej gleb, prof. UAM dr hab. Mirosław Makohonienko opowiadał o geomorfologicznych uwarunkowaniach osadnictwa, prof. UAM dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke o roli geomorfologa w zarządzaniu przestrzenią miejską a na koniec prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński wystąpił z ciekawym wykładem na temat krasu i jaskiń tropików.

Uczniowie dowiedzieli się, że geomorfologia nie tylko bada kształty form terenu, ich pochodzenie, ewolucję i wiek ale jest także nauką o dużym znaczeniu praktycznym, ponieważ wiele procesów rzeźbotwórczych zachodzi nagle i z taką siłą, że stanowią one znaczne zagrożenie dla działalności człowieka. Podstawą racjonalnego zagospodarowania i wykorzystania środowiska życia człowieka jest zrozumienie funkcjonowania środowiska przyrodniczego w tym właśnie znajomość procesów rzeźbotwórczych.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa poświęcona problematyce geomorfologicznej.

Dzień na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych był ciekawym i cennym doświadczeniem dla uczniów ZS!